25th Dec, 2008

Web Güvenlik Topluluğu Broşürü

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de artarak devam eden (Web) uygulama güvenliği önemi, Open Web Application Security Project (OWASP) gibi özgür toplulukların oluşmasını ve kabul görmesini sağladı.

OWASP-Türkiye, 2007’nin ortalarından itibaren işleyişine aktif bir şekilde devam ediyor. OWASP-Türkiye’nin girişimiyle Türkçe yayın yapan Web Güvenlik Topluluğu (WGT) yine aynı dönemde çalışmalarına başladı. Ve bu oluşum, ülkemizdeki, genelde siber güvenlik özelde ise web güvenliği bilincine katkı sağlamayı hedefliyor.

Topluluğu anlatan bir broşüre buradan ulaşabilir ve dağıtabilirsiniz.

Leave a response

Your response:

Categories