28th Mar, 2008

Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı

T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yayınlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi” adlı çalışmanın 88inci maddesi kapsamında hazırlanan Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı açılmıştır.

Leave a response

Your response:

Categories