27th Jul, 2009

Top 10 Web Saldırı Vektörleri

2009/03 ile 2009/07 tarihleri arasında webguvenligi.org alan isminde Modsecurity web güvenlik duvarı ve MSALParser log toplayıcı yardımı ile alınan sonuçlar üzerinde yapılan analize göre Top 10 Web Saldırı Vektörü aşağıdaki gibidir;

Saldırı Sayısı Saldırı Vektörü
4280 URL file extension is restricted by policy
3005 Cross-site Scripting (XSS) Attack
2249 Path Traversal Attack
990 Request Indicates a Security Scanner Scanned the Site
726 Remote File Access Attempt
490 ModSecurity does not support content encodings
473 Invalid character in request
452 SQL Injection Attack
353 Request Indicates an automated program explored the site
315 Unauthenticated access attempt to admin gui

Leave a response

Your response:

Categories