1st Feb, 2009

ApacheLive (aka Haydar)

ApacheLive, Apache web sunucu yapılandırmalarında Keep-Alive tabanlı parametrelerin değerlerinin oluşturabileceği hizmet dışı bırakma saldırılarının test edilebileceği Python ile yazılmış multithreaded bir araçtır. KeepAlive, KeepAliveTimeout, MaxKeepAliveRequests parametre değerlerinin saldırgan tarafından optimum düzeyde pasif olarak kullanılabilmesi yolu ile sunucu tarafında kaynakların harcanmasına dayanan bu saldırı çeşidi günümüz karmaşık Internet bileşenleri nedeniyle iç ağlarda çok daha etkili olacaktır.

ApacheLive çalışma biçimi burada ve burada açıklanmıştır.

Uygulama buradan indirilebilir.

KeepAlive parametresi gerekmedikçe (JNLP gibi ağır istemci uygulamaları) kullanılmamalıdır. Gerektiği takdirde ise varsayılı değerlerinden (KeepAliveTimeout=15 ve MaxKeepAliveRequests=100) daha yukarı olabildiğince çekilmemelidir.

Comments are closed.

Categories