8th May, 2009

Uygulama Zafiyet Nedenleri ve Tespitleri – Yazı Dizisi Bölüm 2

Yazılımcılar ve Denetimciler için Web Uygulamaları Güvenliği genel başlıklı yazı dizisinin ikinci bölümü problemin kaynağına iniyor; uygulamalardaki güvenlik problemlerinin nedenleri ve bu problemlerin tespiti.

Uygulamalardaki güven problemlerini teknik, sosyal ve diğer nedenler olarak üç ana sınıfa ayıran yazı, güvenli web uygulama geliştirmek ve uygulamalarda zayıflık tespiti adımlarını da özetlemektedir.

http://docs.google.com/Doc?id=d4w2g9c_5hc6m7vgj

Leave a response

Your response:

Categories