3rd Nov, 2008

SSL İmplementasyon Güvenliği

Bu doküman SSL’ in web ve masaüstü uygulamalarında kullanımının güvenliğine değinmektedir ve SSL/TLS ile ilgili kriptografik sorunlar bu dokümanın dışındadır. Doküman soru-cevap formatında yazıldı, özellikle yazılım geliştiren kişilerin ve güvenlik ile ilgili kişilerin ilgisini çekebilir.

Aşağıdaki listenin bir çoğu SSL kullanan yazılımlarda yapılan genel hatalardır. Burada yapılan önerilerin bir çoğu özellikle e-bankacılık, e-ticaret gibi kritik uygulamalar önemlidir.

Dokümanın geri kalanı için tıklayınız.

Leave a response

Your response:

Categories