27th Nov, 2008

SecureTomcat v1.0

Apache Tomcat, Apache Software Foundation’ın Java Servlet ve JavaServer Pages teknolojilerinin gerçeklendiği açık kaynak kodlu temel bir J2EE container’ıdır. Yakın zamanda yapılmış araştırmalara göre geliştiricilerin %64’ü Tomcat sunucusunu seçmektedir. Sonuçları çok kesin olmamakla beraber NetCraft raporları da Apache Tomcat’in üretim ortamlarında da kullanılan popüler temel bir uygulama sunucu olduğunu göstermektedir.

SecureTomcat iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım Linux sistemler üzerinde koşan Apache Tomcat kısmi J2EE container’ının güvenlik denetim adımlarını içeren denetim kılavuzudur. Henüz yayınlanmamış ikinci kısım ise yine aynı sistemlerde bu dokümanı otomatik hale getirecek shell script’idir.

Leave a response

Your response:

Categories