20th May, 2009

HTML Enjeksiyonu – Yazı Dizisi Bölüm 3

Yazılımcılar ve Denetimciler için Web Uygulamaları Güvenliği genel başlıklı yazı dizisinin üçüncü bölümü, web uygulamalarında yaygın olarak görülen bir saldırı vektörü HTML enjeksiyonu‘ndan ve önlemlerinden bahsetmektedir.

Enjeksiyon saldırılarının bir alt türü olan HTML Enjeksiyonu, genel olarak XSS olarak girdi denetimi eksikliğinden kaynaklanan problemlerin istemci tarafından sadece javascript çalıştırmaktan ibaret olmadığını göstermektedir.

http://docs.google.com/Doc?id=d4w2g9c_14ccmffzd9

Leave a response

Your response:

Categories