21st May, 2007

Web uygulama güvenliği araçları

OWASP-Phoneix Chapter yöneticileri ve üyelerinin hazırlamış oldukları web uygulama güvenliği test ve eğitim araçlarını buradan bulabilirsiniz. Bu arşivler hakkında hazırlanmış araç profiline de bakabilisiniz. Özellikle bölüm bölüm hazırlamaları büyük kolaylık sağlamış.

Leave a response

Your response:

Categories